Vanliga frågor

Här har vi samlat allmänna svar på de frågor, synpunkter och kommentarer som avfalls- och återvinningsavdelningen fått via e-post, sociala medier och i lokaltidningen angående matavfallssortering och det nya insamlingssystemet.

Vi hanterar frågor och klagomål i första hand genom personlig kontakt med den som upplever problem. Vi ringer upp, men gör lika ofta besök på plats för att kunna ge råd och se lösningar. Dessa möten ser vi som positiva och lärorika. När klagomål från enskilda personer hanteras i media är det nästan omöjligt för oss att ge generella svar. Varje fall är unikt.

Hur ska kärlet stå vid hämtning?

Avfallskärlen ska placeras väl synliga, max 3 meter från farbar väg eller på annan överenskommen plats.

Generellt sett ska kärl för hushållsavfall stå med handtaget och hjulen mot gatan/vägen. Men - kärlen med fyra fack har ett tredje hjul och kan stå med lilla hjulet mot gatan/vägen om underlaget är slätt, hårdgjort och utan lutning hela vägen ut till fordonet.

Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Löst grus, singel och gräs är inte hårdgjort underlag.

Vår personal låser det lilla hjulet efter tömning om underlaget är slätt och hårdgjort.

Fukt, lukt, flugor och larver

Det är kanske lätt att glömma, men fluglarver fanns i kärlen även innan matavfallsinsamlingen infördes i Trelleborg. Fukt och dålig lukt likaså. Det är framför allt när vi har riktigt varma och soliga dagar med hög luftfuktighet som flugorna gynnas. Och när flugor kommer åt avfall med frukt, kött eller fisk, lägger de ägg som blir till fluglarver. Ju varmare en fluga har det, desto fler ägg lägger den. Larverna i sig utgör ingen hälsorisk även om de är obehagliga.

Hantera matavfallet och påsarna på rätt sätt

  • Paketera frukt, kött, fisk och skaldjur omsorgsfullt. Lägg matavfallet i blad från en tidning och slå ihop det som ett paket och lägg det i matavfallspåsen. Fyll inte påsen för mycket och rulla ihop den som en godispåse så att den inte öppnar sig när den hamnar i kärlet. Det är viktigt att flugorna inte kommer åt innehållet.
  • Se till att matavfallet har droppat av ordentligt innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Blötare avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna matavfallet med torkpapper (servetter) för att få ett torrare avfall.
  • Om kärlet står i full sol under den varma årstiden kan vätska bildas av kondens. Kan du inte ha kärlet i skuggan så går det bra att lägga en bit äggkartong eller en tidning i botten på kärlet för att ge en liten luftspalt och för att suga upp vätskan.
  • Har du fått fluglarver och vill rengöra kärlet efter tömning kan du tvätta med en blandning av vatten och ättika. Spraya därefter kärlkanten med ättikslösningen.
  • Ha som vana att skölja ur avfallskärlet någon gång på sommaren. Använd såpa eller bara vatten vid rengöring. Låt kärlet torka ordentligt innan du använder det igen. Generellt gäller att ju torrare och renare kärlet är desto färre flugor. Och även mindre risk för att avfallet fryser fast vintertid.
  • De små frukt- och bananflugorna trivs också i värme och fukt. De är enkla att lufta ut genom att lyfta på locket lite då och då.

Får du ändå inte bukt med besvären så är du välkommen att beställa en extra hämtning.

Matavfallspåsen - varför är den gjord av papper?

Matavfallet vi samlar in rötas och omvandlas till biogas (fordonsbränsle) och biogödsel. Alla kommuner i Sysavregionen har gemensamt med Sysav kommit överens om att man ska använda papperspåsar när man sorterar ut sitt matavfall. Papperspåsen har flera fördelar och den bidrar till att renhet och kvalitet på utsorterat matavfall och biogödsel är hög.

Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria biopåsar som fungerar i hela biogasprocessen kommer helt säkert att finnas i framtiden. Tills dess är papperspåsar det som är bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas.

För litet, för stort eller alldeles lagom

Vi får emellanåt e-post och samtal från kommuninvånare som tycker att det nya insamlingssystemet med två kärl är allt från ”det bästa som hänt oss” till att ”de förfular vår gata”. Fyrfackssystemet har funnits i Sverige sedan början av 2000-talet och är nu infört i 32 kommuner. Det är utifrån dessa erfarenheter som det nya insamlingssystemet är dimensionerat. Inklusive statistik på mängden produkter som sätts på marknaden och som ska tillbaka i kretsloppet igen.

I Trelleborg kan två närliggande fastigheter dela kärl (efter ansökan) och man kan också ha ett extra kärl för restavfall (till exempel blöjbarnsfamiljen). Vi har fått olika förslag till förändring av storlek på insatser och tömningsfrekvens, men vi har valt att ha nuvarande dimensioner kvar tills vi har fått mer erfarenhet av systemet. Avfallets sammansättning kan komma att se annorlunda ut i framtiden och då är systemet flexibelt och lätt att justera.

Vi arbetar också med bostadsområden som vill ha gemensamma lösningar. Där placerar vi ut större, också delade kärl. Detsamma gäller för områden och samfälligheter där vi inte kan komma åt att hämta avfallet med våra fordon.

Hämtningsschema på kommunens webbsida och sms-avisering inför varje hämtning

Det nya insamlingssystemet är ännu inte utbyggt och optimerat i hela kommunen. Vi gör ständiga justeringar. Därför hänvisar vi tills vidare till att ta kontakt med kommunens kundtjänst och till Mina Sidor där du ser hämtningsdagarna för både hushållsavfall och trädgårdsavfall. Kontakta Kund- och fakturasupport för att få inloggningsuppgifter.

Att få en sms-avisering inför varje hämtning är också ett förslag som kommit in till oss. Det är en extra service som kan bli en tilläggstjänst. Vi kommer att ta upp frågan i kommande medborgarundersökning.

Vad tycker kommuninvånarna om det nya insamlingssystemet?

Någon enskild medborgarundersökning av det nya insamlingssystemet har vi inte gjort. Ännu. Den sista etappen av införandet är något försenad och kommer att ske under andra kvartalet 2017. Vi väntar med att göra medborgarundersökningar tills systemet är helt utbyggt så att alla har möjlighet att komma till tals.

Nu ser vi framåt – en cliffhanger

Kommunen ska möjliggöra samhällets ambitioner att minska avfallet och öka återvinningen. Efter nästan fyra år med det nya insamlingssystemet kan vi genom plockanalyser av avfallet se att Trelleborg glädjande nog följer alla de goda kurvorna uppåt. Det är bra kvalitet på sorteringen och insamlingen ökar, inte minst matavfallet. Vi är bra i Trelleborg!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?