Trädgårdsavfallshämtning

Välkommen att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet som samlas in komposteras och behandlas till kompost- och matjord. Kontakta oss för beställning eller ändring av abonnemang. Du kan också själv lämna ditt trädgårdsavfall kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.

Trädgårdsavfallet töms med en så kallad sidlastare. Tömningen sker från sidan med hjälp av en griparm.
Foto: Ohlssons AB Licens: © Copyright Trädgårdsavfallet töms med en så kallad sidlastare. Tömningen sker från sidan med hjälp av en griparm.

Om abonnemanget

Trädgårdsavfallshämtningen utförs av vår entreprenör Ohlssons AB. Från och med 2014 kommer en så kallad sidlastare att tömma kärlen vilket innebär att insamlingspersonalen inte går ur bilen för att hantera kärlen manuellt. För att hämtningen ska fungera är det viktigt att följa instruktionerna för maskinell tömning.

Hämtning sker varannan vecka, 19 gånger per år, under veckorna:

Jämn vecka, från vecka 12 till och med vecka 48

Udda vecka, från vecka 13 till och med vecka 49

I trädgårdsavfallskärlet får det bara finnas sådant avfall som lämpar sig för kompostering, det vill säga det som växer i trädgården (gräsklipp, löv, ogräs, fallfrukt, grönsaksblast, häckklipp och nedklippta buskar). Aska, grillkol, matavfall, jord, sten, sand, grus, stubbar, grenar, pappers- och plastpåsar får inte läggas bland trädgårdsavfallet. Kärlet får väga max 50 kilo. En bra regel är att du själv måste orka dra kärlet.

Det finns två kärlstorlekar, 190 liter och 370 liter, se Taxor och avgifter. Observera att du till abonnemanget inte kan beställa extratjänsten dragavstånd.

Kärlet ska stå vid farbar väg senast klockan 06:00 på hämtningsdagen. Anmäl utebliven hämtning till e-tjänsten Självbetjäning och Felanmälan eller kontakta Kundtjänst.

Tömningen sker maskinellt

Griparmens räckvidd är 1,6 meter. Därför måste kärlen placeras inom detta avstånd från körbanan, men kärlen får inte hindra gång- och cykeltrafik.

Placera kärlet med handtaget och hjulen inåt mot tomten. Locket öppnas ut mot gatan.

Ställ kärlet på plan mark. Om det står ojämnt eller lutar så kan det ramla omkull vid eller efter tömning.

För att griparmen ska kunna lyfta kärlet utan att det slår i eller fastnar i något, måste det vara minst 0,5 m fritt utrymme mellan och kring kärlen, samt 4 m fritt utrymme ovanför kärlen.

Locket måste gå att stänga. Packa inte kärlet för hårt, då riskerar du att bara få hälften av innehållet tömt. Kontakta Kundtjänst om du behöver större kärl.

Tänk på att kärlet inte kan tömmas om kärlet är blockerat av till exempel en parkerad bil.

Trädgårdsavfall kan i början och slutet på säsongen vara fastfruset i kärlet. Chaufförerna har ingen möjlighet eller ansvar att ta loss fastfruset trädgårdsavfall ur kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Du kan försöka ta loss fastfruset trädgårdsavfall före tömningen, eller till exempel sätta in trädgårdsavfallskärlet i garaget över natten och sätta ut på tömningsdagen.

Du debiteras för tjänsten under hela året. Vid nytecknande av abonnemang får du kostnadsfritt hämta 1 m3 kompostjord på någon av våra återvinningscentraler i Anderslöv eller Smygehamn.

Har du glömt vilken hämtningsdag du har på ditt trädgårdsavfallskärl? Följ länken Mina Sidor och logga in med kundnummer och kod (finns längst upp till höger på fakturan från Tekniska förvaltningen, Trelleborg kommun).

Växten buxbom får inte läggas i trädgårdsavfallskärlet eller lämnas till kompostering. På grund av en svampsjukdom ska angripna plantor grävas upp, förpackas i täta plastpåsar och lämnas i ditt vanliga sopkärl eller i containern för brännbart restavfall på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?