Avfallsplan och föreskrifter

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter för Trelleborgs kommun 2017-2020. Följ länken till Ordningsregler på denna sida.

Välkommen att ta del av en ny Renhållningsordning 2017-2020

Kortfattat om innehållet i Renhållningsordningen

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter för Trelleborgs kommun år 2017-2020.

  • Avfallsplan Mål och strategier beskriver Trelleborgs kommuns gemensamma målsättningar med inriktning mot minskade avfallsmängder, ökad återvinning och minskad miljöpåverkan.
  • Bilagor till Avfallsplan består av planeringsunderlag som kortfattat beskriver insamlingssystem, statistik och behandling av avfall i Trelleborgs kommun. Det innehåller även ytterligare bakgrundsinformation till målarbetet (lagstiftning, miljöbedömning och andra mål).
  • Föreskrifterna anger hur avfallshanteringen i Trelleborgs kommun ska utföras.

Utställningen pågick den 4 juli till den 30 september 2016. Renhållningsordningen antogs av Kommunfullmäktige den 30 januari 2017 och gäller från och med den 8 mars 2017.

Kommunen har det övergripande ansvaret för att en renhållningsordning med lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan upprättas. Vi handlägger vissa frågor ur de lokala föreskrifterna om avfallshantering och fastställer avfallstaxan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?