Grovavfallshämtning

Vi utför hämtning av grovavfall. Avgifterna finns under fliken Taxor och avgifter.

Grovavfallshämtning

Med grovavfall menas avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i behållare (till exempel vitvaror för hushållsbruk, tv-apparater, el- och elektronikavfall, cyklar, möbler, trädgårdsmöbler, WC-porslin). Vi hämtar inte trädgårdsavfall i säckar, vänligen beställ ett abonnemang.

Grovavfall kan även lämnas kostnadsfritt för hushållen på någon av kommunens återvinningscentraler i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn.

Grovavfallet ska

  • Kunna hanteras av en person. Avfallet får väga max 25 kilo/kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk).
  • Vara placerat så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt senast klockan 07.00 på hämtningsdagen . Om fastigheten inte gränsar till farbar väg ska avfallet placeras vid anvisad farbar väg, vilket oftast sammanfaller med placeringen av hushållsavfallskärlet.
  • Vara väl förpackat och sorterat i brännbart, icke brännbart respektive el- och elektronikavfall. Märk gärna avfallet "grovavfall" för att undvika missförstånd.

Vi utför tjänsten måndagar jämna veckor. Beställningen måste ha mottagits av vår kundtjänst senast fredag klockan 12.00. Det vi inte hinner hämta under måndagen blir hämtat dagen därpå. Glöm inte att lämna återbud om du ändrar dig, annars riskerar du att debiteras en framkörningsavgift.

Tyngre och skrymmande avfall, exempelvis bygg och rivningsavfall, kan hämtas av lokala entreprenörer, se Gula Sidorna.

Vi hämtar inte...

  • Asbest och eternit i större mängder, det ska du lämna till Sysav i Malmö eller Ystad.
  • Bilar och bildelar, kontakta en skrotfirma.
  • Bildäck, kontakta en däckfirma.
  • Gasoltuber, dykartuber mm, kontakta en återförsäljare/ inköpsstället.
  • Fyrverkerier, ammunition, sprängämnen, kontakta polisen telefon 114 14.
  • Oljetankar, kontakta en skrotfirma.
  • Trädgårdsavfall i säckar, beställ ett abonnemang.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!