Anmälan tillsyn

I formuläret nedan kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen om en fastighet inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du fyller i detaljerad information. Du kan välja att inte lämna namn och kontaktuppgifter överst i formuläret, men då blir du inte heller underrättad om beslutet eller kan komma med kompletterande uppgifter.

Om dina personuppgifter

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna behandla ditt ärende. De personuppgifter som hanteras kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke, och du kan när som helst kontakta Trelleborgs kommun för att få ett utdrag över eller radera dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att sparas i ett år och sedan raderas. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är samhällsbyggnadsnämnden som kan kontaktas på .

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Har du varit i kontakt med kommunen i detta ärende tidigare (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?