Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever

Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden genom en formell utbildning till studiehandledare på elevens modersmål. Utbildningen ger dig dessutom möjlighet att utveckla din kompetens inom IKT-området.

Du fungerar som en länk mellan lärare och elev med syftet att hjälpa eleven att utvecklas mot målen. Efter avslutad utbildning kan du utöver studiehandledare arbeta som språkstödjare, lärarassistent, studiekartläggare och studiecoach.

I samarbete med branschen har det fastställts att den studerande efter avslutad utbildning ska ha följande kompetenser:

 • kunna stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling utifrån deras behov och förutsättningar;
 • kunna göra professionell kartläggning och bedömning av elevers kunskaper;
 • kunna bemöta och pedagogiskt leda människor samt tillämpa olika pedagogiska arbetsmetoder;
 • kunna samarbeta med övriga undervisande lärare;
 • ha förmågan att arbeta med skolans värdegrund, styrdokument, jämställdhet och genusperspektiv;
 • kunna arbeta praktiskt med digital teknik och nätbaserad studiehandledning;
 • ha en god förståelse för relationen mellan lärande i undervisningssammanhang och utveckling av språk;
 • kunna handleda i de olika ämnen studiehandledaren ska arbeta med;
 • kunna arbeta med entreprenöriell pedagogik i klassrummet;
 • ha kännedom om det skolsystem som eleven har gått och kunna jämföra det med svenskt skolsystem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande).

Lägst betyg 3/G/E i Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2.

Vidare krävs kunskaper motsvarande B2 enligt den europeiska referensramen för språk, i något annat språk än svenska eller engelska.

Studenterna ska kunna minst något av följande språk i tal och skrift:
albanska, arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, grekiska, kroatiska, kurdiska, makedonska, nederländska, persiska, polska, rumänska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, swahili, thailändska, turkiska, tyska, pashtu, urdu, tigrinja, romani, litauiska, ungerska, tagalog, isländska, mandarin, bulgariska, italienska, franska, norska eller vietnamesiska.

Omfattning

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (40 veckor).
Distans, studietakt 100 %. 8 obligatoriska fysiska träffar.

Examen

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Finansiering

Utbildningen är CSN- berättigad.

Kurser

 • Entreprenörskap, 10 poäng
 • Facksvenska, 15 poäng
 • Handledning, 10 poäng
 • IKT pedagogik, 20 poäng
 • Ledarskap i klassrummet, 15 poäng
 • LIA - Lärande i arbete I, 25 poäng
 • LIA - Lärande i arbete II, 40 poäng
 • Metodik för kartläggning av elevers kunskaper, 15 poäng
 • Pedagogik I, 10 poäng
 • Studiehandledning, 25 poäng
 • Svenska skolsystemet, 15 poäng

LIA-Lärande i arbete

LIA innebär praktik på en arbetsplats, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Omfattningen är 5 veckor + 8 veckor fördelat på två perioder.

Ansökan

Inga nya utbildningsstarter är planerade för denna utbildning.

Kontakt:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!