Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete

Denna utbildning ger dig formell kompetens att arbeta med frågor som rör organisering och ledarskap inom vård, omsorg och socialt arbete. Efter avslutad utbildning har du den kompetens som krävs för att arbeta som till exempel samordnare, gruppledare, koordinator eller biträdande enhetschef.

I samarbete med branschen har det fastställts att den studerande efter avslutad utbildning ska ha följande kompetenser:

 • att arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete.
 • att arbeta med personalplanering, logistik och koordinering inom verksamheten.
 • att tillämpa lagstiftning inom arbetsrätt i det dagliga arbetet inom verksamheten.
 • att bidra till effektivt teamarbete inom verksamheten.
 • att motivera och utveckla arbetsgruppen.
 • att självständigt kunna leda och medverka i möten gällande verksamheten.
 • att arbeta för en god arbetsmiljö och hälsa inom verksamheten.
 • att på svenska och engelska ta till sig och förmedla information inom området.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande).

Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

Omfattning

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (2 år). Distans, studietakt 50 %. 16  fysiska träffar.

Examen

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Finansiering

Utbildningen är CSN- berättigad.

Kurser

 • Organisation, 30 poäng
 • Att leda i grupp, 30 poäng
 • Chefsstöd, 35 poäng
 • Hälsofrämjande organisation, 20 poäng
 • Kommunikation, 20 poäng
 • LIA - Lärande i arbete, 40 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng

LIA-Lärande i arbete

LIA innebär praktik på en arbetsplats, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Omfattningen är 8 veckor.

Ansökan

Ansökan är öppen 1 mars till den 15 maj, ansökan

Kontakt:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!