Korta utbildningar Yrkeshögskolan

Arbetar du inom äldreomsorg, LSS, sjukvård eller psykiatri och är redo för kompetensutveckling? Genom yrkeshögskolans korta utbildningar har du möjlighet att kombinera studier med arbete för att höja din kompetens och öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskolan Trelleborg erbjuder två utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg, LSS, sjukvård eller psykiatri. Det är arbetsgivarnas behov som ligger till grund för utbildningarna. Verksamheter inom vård och omsorg är i, och står inför ytterligare, förändring och ny kompetens efterfrågas.

Digitalisering inom vård, omsorg och socialt arbete

Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för digitalisering i ett större perspektiv och i relation till den organisation du arbetar i. Du ska tillgodogöra dig kunskap, färdighet och kompetens för att leda eller medverka i förändringsarbete kopplat till digitalisering och automatisering inom vård, omsorg och socialt arbete.

I samarbete med branschen har det fastställts att den studerande efter avslutad utbildning ska ha följande kompetenser:

 • leda digital transformation och förändringsarbete
 • kommunicera och förankra ett förändringsarbete samt hantera det motstånd som kan uppstå
 • samordna och koppla ihop olika specialistkompetenser
 • genomföra processkartläggning och analysera dess resultat
 • beräkna nyttoeffekter av digitalisering och automatisering som underlag för beslutsfattande
 • tillsammans med teknisk kompetens transformera en idé till en digital lösning
 • arbeta med implementering av ett resultat i organisationen.

Välfärdsteknik

Syftet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper kring vad välfärdsteknik innebär och hur det kan användas som hjälpmedel inom vård och omsorg. Du ska utveckla färdighet att genom omvärldsbevakning inhämta kunskap om befintliga och framtida digitala lösningar och verktyg. Vidare är syftet att du ska kunna problematisera kring välfärdsteknik utifrån gällande lagstiftning, säkerhet och etiska aspekter.

I samarbete med branschen har det fastställts att den studerande efter avslutad utbildning ska ha följande kompetenser:

 • tillämpa fördjupad kunskap och färdighet inom välfärdsteknik i det dagliga arbetet inom området
 • utföra riskbedömningar gällande välfärdsteknik inom vård och omsorg
 • självständigt arbeta med att utföra bedömningar kring användningen av tekniska lösningar inom vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning och ett etiskt perspektiv
 • ta ansvar för att identifiera nya lösningar kopplat till välfärdsteknik samt arbeta med matchning av befintlig teknik mot vård och omsorgsverksamhetens behov och förutsättningar.

Mer information om utbildningarna

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande). Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

Omfattning

Utbildningen omfattar 40 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Du väljer själv om studietakten ska vara 100%, 75%, 50% eller 25%.

Upplägg

Du väljer själv startdatum och studietakt för dina studier. Utbildningen sker helt på distans via vår lärplattform. I lärplattformen finns bland annat inläsningsmaterial, inspelade föreläsningar och uppgifter/ prov. Under utbildningen finns kursledare till hands för handledning och för bedömning och återkoppling. Efter avslutad kurs sätter kursledaren betyg.

Finansiering

Utbildningen är CSN- berättigad.

Ansökan

Ansökan är öppen från den 4 maj till den 12 juli 2020.

Ansök till Digitalisering inom vård, omsorg och socialt arbete

Ansök till Välfärdsteknik här

Kontakt:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!