Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik

Gör dig unik på arbetsmarknaden genom att bli Sveriges första specialistutbildade undersköterska med yrkeshögskoleexamen inom välfärdsteknik. Med denna utbildning får du en bred kompetens inom välfärdsteknik och möjlighet att arbeta med olika uppdrag och tjänster inom området.

I samarbete med branschen har det fastställts att den studerande efter avslutad utbildning ska ha följande kompetenser:

 • tillämpa fördjupad kunskap och färdighet inom välfärdsteknik i det dagliga arbetet;
 • identifiera nya lösningar och att omvärldsbevaka på området välfärdsteknik;
 • kompetens att arbeta med implementering samt fungera som stöd till arbetsgivaren i förändringsarbete;
 • utföra riskbedömningar gällande välfärdsteknik inom vård och omsorg;
 • undervisa, handleda och utforma information till olika målgrupper inom vård och omsorg;
 • arbeta självständigt med bedömning kring användning av välfärdsteknik inom vård omsorg;
 • värdera välfärdstekniska lösningar utifrån lagstiftning och ett etiskt perspektiv;
 • arbeta i projektform samt i samverkan med externa och interna aktörer;
 • förmedla och ta till sig information i tal och skrift på svenska och engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande).

Godkänd vård- och omsorgsutbildning omfattande 1500 p (1350 p vid tidigare utbildning) med lägst betyg 3/G/E i följande kurser (eller motsvarande kurser från tidigare utbildning):

 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Specialpedagogik 1
 • Psykiatri 1

Omfattning

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (40 veckor).
Salsbunden, studietakt 100 %.

Examen

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Finansiering

Utbildningen är CSN- berättigad.

Kurser

 • Välfärdsteknik 1, 25 poäng
 • Välfärdsteknik 2, 30 poäng
 • Lärande och kommunikation, 20 poäng
 • Projektarbete och samverkan, 40 poäng
 • Entreprenörskap, 20 poäng
 • LIA – Lärande i arbete, 40 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng

LIA- Lärande i arbete

LIA- Lärande i arbete innebär praktik på en arbetsplats, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Omfattningen är 8 veckor.

Ansökan

Öppet för sen ansökan mellan den 6 och 20 augusti 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?