Studiestöd

Studiehjälp utgår till och med vårterminen det år du fyller 20. Studiemedel utgår från och med höstterminen det år du fyller 20 och till och med det år du fyller 54 år.

Ansökan om studiemedel gör man på CSN's hemsida som finns under Självbetjäning.

Studiemedel består av två bidragsnivåer och två lånenivåer. Du kan få studiemedel för studier på 100, 75 eller 50 procent. Ansökan ska ske senast fyra veckor efter kursstart.

Det finns tilläggsbidrag för dig som har vårdnad om barn och studerar med studiemedel. Storleken på beloppet beror på hur många barn du har.

För att ansöka och få personlig information kontakta CSN. När du gör din ansökan är det viktigt att du vet hur många poäng du läsa per termin och om kurserna är på grundnivå eller på gymnasienivå.
Om du har bekymmer med att fylla i din ansökan så kan du ringa upp CSN samtidigt som du sitter framför datorn så hjälper de dig.

Följande pappersblanketter finns för:

  • Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
  • Ansökan om inackorderingstillägg
  • Ansökan om extra tillägg
  • Ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd/studiehjälp (för dig som är utländsk medborgare och under 20 år)
  • Anmälan om uppehåll i studierna vid tillfällig vård av barn
  • Försäkran vid tillfällig vård av barn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?