Gymnasial utbildning yrkesvux

För att möta marknadens behov tar vi fram vårt utbud av yrkesutbildningar i samverkan med branschen och arbetsförmedlingen vilket kan leda till att vårt utbud av yrkesutbildningar kan variera.

Vuxenutbildningen erbjuder kurser och yrkesutbildningar som riktar sig till dig som vill vara väl förbered för arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Utbildningarna bygger på att du varvar teori med praktik och arbetsplatsförlagt lärande. I Trelleborg erbjuder vi yrkesvuxutbildning och lärlingsutbildning och den stora skillnaden är att mängden arbetsplatsförlagt lärande är större på en lärlingsutbildning.

Vi erbjuder även validering. Detta innebär att kunskaper som du har inhämtat på annat sätt än genom studier exempelvis lång yrkeserfarenhet bedöms och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att du har möjlighet att förkorta dina studier.

Kursutbud

Inom yrkesvuxutbildningen väljer du ett yrke som du vill utbilda dig inom. Undervisningen sker på både skolan och arbetsplatsen. Merparten av undervisningen sker på skolan. Efter avslutad utbildning kan du söka arbete inom yrket.

Vi erbjuder kurser som startar både under våren och hösten.

Industri och Teknik

Som svetsare kommer du att ha mycket stor chans till arbete i en spännande bransch med avancerad teknik. Det är ett självständigt arbete som ofta fodrar kreativitet för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Hos oss får du en 40 veckors utbildning till Internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kommer att jobba mot de senaste kravstandarderna som finns i Europa.

Huvudmomenten i utbildningen är de tre svetsmetoderna MIG/MAG, TIG och metallbågsvetsning. Utbildningen är flexibel där praktik varvas med teori och dina tidigare kunskaper och erfarenheter tas tillvara. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Omfattning cirka 6-8 veckor, tre dagar per vecka.

Kurstiden är beräknad till 40 veckor men kortare kurstid kan förekomma efter individuell studieplanering.

Förkunskapskrav: Grundskola med godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vård och omsorg

I våra omvårdnadsutbildningar får du den kunskap som krävs för att arbeta som undersköterska eller som vårdare/skötare inom psykiatri och omsorg av funktionshindrade. Om du önskar finns det möjlighet att komplettera kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola.

När du efter avslutad utbildning har 1500 godkända gymnasiepoäng är du berättigad till ett kvalitetsbevis som visar att du har genomfört din utbildning på ett certifierat Vård – och omsorgscollege. Detta bevis gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Är du intresserad men inte säker på om ett yrke inom vård och omsorg är något för dig, så finns det chans att söka orienteringskurs på grundläggande nivå som fungerar som en länk till omvårdnadsutbildningar på gymnasienivå.

Vård och omsorg, modul 1 - distansutbildning, KVFLEX
Vård och omsorg, modul 2 - distansutbildning, KVFLEX
Vård och omsorg, modul 3 - distansutbildning, KVFLEX
Vård och omsorgsutbildning - DAGTID, OPV24, KV191VOC

Hjälpte informationen på den här sidan dig?