Svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare - för ökad integrering i det svenska samhället. Anmälan till svenska för invandrare (SFI) gör du via webbapplikationen Webbansökan Vux och SFI. Du hittar länken till webbansökan under Självbetjäning.

För att din anmälan skall kunna behandlas måste en individuell studieplan upprättas tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Detta gör du på Vägledningscentrum, Söderslättsgymnasiet, St Nicolai, måndagar 13.00 -16.00.

Samtidigt med din anmälan görs det en handlingsplan för dina studier utifrån dina framtida önskemål. På SFI har vi upprop varannan vecka. Vid inskrivningen får du ett datum när du kan påbörja dina studier på SFI.

Utbildningsupplägg:

  • Om du är nybörjare kommer du att starta i en grupp i den nivå du befinner dig.
  • Har du läst svenska tidigare eller har betyg från någon kurs startar du en grupp för den nivån.
  • Utbildningen består av 3 olika studievägar och bygger på din bakgrund och dina förutsättningar. Även målet för dina studier spelar in. Varje studieväg avslutas med ett nationellt prov där du också kan få ett betyg.
  • Undervisningen sker både i grupp och individuellt.
  • För att fortare nå ditt mål kan du studera på våra studietorg. Här har du tillgång till lärare vissa eftermiddagar i veckan.
  • Du har också möjlighet att delta i någon av våra orienteringskurser.
  • Tillsammans med din lärare ser ni över den individuella studieplan med jämna mellanrum.

För dig som arbetar dagtid kan vi erbjuda på undervisning på kvällstid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?