Prövning på vuxenutbildning i Trelleborg

Det finns olika sätt att få ett betyg på vad du kan. Du kan exempelvis läsa en kurs i skolan, men du kan också göra en prövning. Alla de kurser som vi har i vårt eget kursutbud kan du genomföra en prövning i.

För att kunna göra en prövning är det viktigt att du noga läser igenom våra rutiner.

Rutiner vid prövning

Anmälningsblankett/prövningsblankett hämtar du hos administrationen på S:t Nicolaiplan 2 (byggnad H, våning 1) eller skriver ut via självbetjäningssidorna.

Fyll i blanketten och lämna till administrationen på Vuxenutbildningen eller skicka in till komvux@trelleborg.se.

Avgiften för prövning är 300 kronor per kurs för dig som är inskriven på kommunal vuxenutbildning i Trelleborg, för övriga är avgiften 500 kronor per kurs. Vid anmälan får du ett inbetalningskort eller information om hur betalningen genomförs via din e-postadress.

I samband med din anmälan får du ett prövningsbrev för den kurs där prövning ska ske. I prövningsbrevet finns information om prövningen och kontaktuppgifter till den aktuella läraren.

Vid behov kontaktar du studie- och yrkesvägledare som hjälper till så att det blir rätt kurs som du anmäler prövning i.

Originalblanketten skickas till berörd lärare.

Du som studerande ska ta kontakt med den lärare som ska utföra prövningen.

Du kommer att kunna genomföra din prövningen först efter att du har betalt för prövningen.

Vår ekonomiansvarige kontrollerar att betalningen kommit in i ekonomisystemet. Alternativt kan du visa upp ett kvitto på att du har betalat.

Information om att du ska göra en prövning skickas till läraren först efter att betalningen har skett.

Efter prövningen är genomförd skriver läraren in ett betyg och betygskatalog lämnas till administratör som i sin tur skriver ut ett utdrag ur betygskatalogen, som sedan skickas till dig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!