Individuellt handledda studier (IHS)

Vuxenutbildningen är även till för dig som önskar eller är i behov av särskilt stöd. Vi på IHS är till för dig med någon form av inlärningshinder, till exempel dyslexi, dyskalkyli eller svårigheter med svenska som andra språk.

Vi som arbetar här är specialpedagoger. Vi har lång erfarenhet av att undervisa. Detta sker enskilt och i en lugn studiemiljö.

För mer information kontakta IHS. För att ansöka till utbildning kontakta Vägledningscentrum. Här kan du boka tid med studie- och yrkesvägledare för att upprätta en individuell studieplan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?