Campus Trelleborg

Campus Trelleborg är satsningen där vi vill göra det möjligt för medborgarna i Trelleborgs kommun att komma närmre utbudet av högre utbildning och den forskning och kompetens som finns på högskolor och universitet.

Utbildningspaket

Vi erbjuder nu ett naturvetenskapligt-/tekniskt basår vid CAMPUS Trelleborg. Efter avslutat utbildningspaket kan du söka till valfri Högskola eller Universitet.

Vad

Vi erbjuder kurser som ger behörighet för högre studier inom naturvetenskap och teknik samt studiebesök vid naturvetenskapliga och tekniska fakulteter för att ge en inblick i sådana utbildningar samt inspirera till vidare studier på universitets- och högskolenivå. Goda studieresultat ger goda förutsättningar för vidare studier.

Målgrupp

Vuxenstuderande som har icke godkända betyg eller önskar komplettera slutbetyg från gymnasieskolan för att få särskild behörighet till högre studier inom naturvetenskap och teknik. För högskolestudier krävs även grundläggande behörighet. Basåret ger särskild behörighet för vidare studier mot civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, läkarexamen, lärarexamen, tandläkarexamen med flera.

Upplägg

Kurserna som erbjuds är Ma 3c, Ma 4, Ma 5, Fy 1, Fy 2, Ke 1, Ke 2, Bi 1 och Bi 2. Dessa kurser ger särskild behörighet samt meritpoäng för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap och teknik.

Basåret motsvarar heltidsstudier och kurserna är främst schemalagda kvällstid. Det finns möjlighet till semidistansupplägg för de som inte önskar läsa kvällstid.

I basåret ingår även enstaka tillfällen med riktad studie – och yrkesvägledning, för utbildningen relevanta studiebesök samt gästföreläsare som kompletterar upplägget av de ordinarie kurserna.

Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information om naturvetenskapligt-/tekniskt basår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?