Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan/skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand vänder du dig till förskolechef/rektor.

Sedan till huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter/klagomål till huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Elektroniskt formulär för klagomål hittar du nedan. Synpunkter/klagomål kan även lämnas via telefon, brev eller e-post. Samtal hänvisas till 0410-733000, brev ställs till Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg och e-post skickas till .

Synpunkts- och klagomålsformulär

När du fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig inom tio arbetsdagar. Tar det längre tid att behandla ditt klagomål får du besked om detta.

Vad händer sen?

När synpunkt/klagomål inkommit registreras det som inkommen handling hos huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer med ett svar. Synpunkter och klagomål handläggs skyndsamt och ska återkopplas inom 10 arbetsdagar.

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Trelleborgs kommun och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss.

Jag vill bli kontaktad via: (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?