Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan/skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand vänder du dig till förskolechef/rektor.

Sedan till huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter/klagomål till huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Elektroniskt formulär för klagomål hittar du nedan. Synpunkter/klagomål kan även lämnas via telefon, brev eller e-post. Samtal hänvisas till 0410-733000, brev ställs till Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg och e-post skickas till .

Synpunkts- och klagomålsformulär

När du har fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att ditt klagomål är mottaget. Därefter utreds det och ett skriftligt svar skickas till dig.

Jag vill bli kontaktad via: (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?