Grundskola

Till studie- och yrkesvägledaren vänder du dig för att få hjälp med frågor och studie, utbildningar och yrken.

Studie- och yrkesvägledning är en process med syfte att öka elevens självinsikt och förståelse för sin omgivning.

Vägledningen är till för att du ska:

  • se/bli medveten om dig själv i din situation i dag
  • se/bli medveten om dina möjligheter och begränsningar
  • se/bli medveten om olika alternativ
  • fatta egna beslut och handla därefter

Studievägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål samt göra upp en studie- och yrkesplan. Vidare kan han/hon ge dig allmän information om bl.a. studier, utbildningar och yrken som du kan behöva för att komma vidare i din planering.

Studievägledaren kan inte tala om för dig vad du ska läsa eller utbilda dig till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?