Kurser och utbildning

Skoldatatekets personal erbjuder utbildning i kommunlicenser och användning av alternativa verktyg för pedagoger och barn/elever.

För barn/elever med funktionsnedsättningar och i behov av särskilt stöd, kan IKT ge eleven möjlighet att utveckla deras lärande och lyckas i högre grad att nå målen.

Med kunskap i och hur alternativa verktyg kan användas i förskolan och skolan ges det möjligheter för barn och elever att utvecklas positivt. Det är därför viktigt att pedagoger inom verksamheterna får utbildning i och kunskap om hur de alternativa verktygen fungerar, både tekniskt och pedagogiskt.

Är du som pedagog intresserad av att veta mer och kunna mer, kontakta oss på skoldatateket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?