Ansökan

Ansökan för utprovning av alternativa verktyg hos skoldatateket

Så här fungerar det:

  1. Ansökan görs av förskolans/skolans rektor i samråd med verksamhetens pedagoger och vårdnadshavare.
  2. För att Skoldatatekets personal på bästa sätt ska kunna göra en bedömning av elevens behov bifogas kopior på aktuella dokument.
  3. Vårdnadshavarna informeras om ansökan samt vilka dokument/handlingar som bifogas ansökan.
  4. När ansökan behandlats kallas elev, vårdnadshavare och pedagoger till samtal och utprovning av lämpliga verktyg.
  5. Den ansvariga pedagogen planerar in prövotiden så att verktygen verkligen kan användas effektivt.
  6. Pedagogerna och barnen/eleverna utbildas av Skoldatatekets personal i att använda de aktuella verktygen.
  7. Teknisk support ges vid behov av Skoldatatekets personal
  8. Efter prövotiden utvärderas verktygen. Fungerar det tillfredsställande görs en beställning av dessa via verksamheten/skolans rektor.
  9. En återkoppling efter ca 12 månader sker på alla elevärenden som kommer in till skoldatateket.

Blanketter hittas under länken självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?