Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.

Skoldatatek
Foto: Skoldatateket Trelleborg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skoldatatek

Vår verksamhet

Skoldatateket vänder sig till förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasiet. Vi provar ut lämpliga alternativa verktyg (t.ex. dator, lärplatta, programvara, mp3, audiofon och kringutrustning) som kan användas i verksamheten eller i skolarbetet.

Syftet är att ge eleverna större möjlighet att med stöd av de alternativa verktygen bli mer självständiga i sitt lärande samt i högre grad uppnå de nationella mål som styrdokumenten föreskriver.

IKT och alternativa verktyg ska även innebära inkluderande lösningar som hjälper eleverna till ökad måluppfyllelse.

Vi erbjuder

  • Individuell utprovning av alternativa verktyg till barn och elever
  • Utbildning i alternativa verktyg för barn, elever och pedagoger/arbetslag
  • Vägledning i användning av alternativa verktyg för barn, elever och pedagoger/arbetslag samt vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?