Grundsärskola med inriktning träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

För varje ämnesområde anger kursplanen dess syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för grundläggande fördjupade kunskapskrav. Inom varje ämnesområde anges de mål eleven efter sina förutsättningar ska ha uppnått efter det nionde året. Elever, som läser ämnesområden, får en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Elevens förutsättningar avgör vilka kunskapskrav som ställs.

Intyg i ämnesområden

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola med inriktning träningsskola få intyg om den utbildning som de gått igenom. Om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. På ämnesområden ska betyg inte sättas.

Grundsärskola med inriktning träningsskola Bäckaskolan

Grundsärskolan med inriktning träningsskola är lokalt integrerad på Bäckaskolan och är uppdelad i tre åldersintegrerade klasser i skolår 1-9. I varje klass arbetar lärare och en eller två förskollärare/elevassistenter. Verksamheten har nära samarbete med grundskolan.

Grundsärskola med inriktning träningsskola Fågelbäckskolan

Grundsärskolan med inriktning träningsskola är lokalt integrerad på Fågelbäckskolan och är uppdelad i fyra åldersintegrerade klasser i skolår 6-9. I varje klass arbetar lärare och en eller två förskollärare/elevassistenter. Verksamheten har nära samarbete med grundskolan. Efter avslutad skolgång finns möjlighet till skolgång i gymnasiesärskolan.

För mer information vänligen besök Fågelbäckskolans och Bäckaskolans hemsida eller kontakta rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?