Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna bedrivs på Söderslättsgymnasiet.

Våra kurser vänder sig till dig som

  • har fyllt 20 år
  • har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada
  • vill fördjupa och utveckla dina kunskaper
  • har behov av att lära mer för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier

Du studerar i en liten grupp och planerar innehållet i undervisningen tillsammans med din lärare.

Du kan ansöka till kurser när som helst under terminen. Ansökan görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på skolans Vägledningscentrum. Tillsammans gör ni upp en individuell studieplan.

Det kostar inget att studera vid Särskild utbildning för vuxna. Om du får avdrag på din lön för att studera har du rätt till timersättning (gäller inte habiliteringsersättning).

Utbildningens tre nivåer:

  • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan
  • Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program

Kursutbudet finns i dokumentet Kurser särskild utbildning för vuxna. Bläddra också gärna i vår broschyr.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?