Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningen att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Eleverna har en garanterad undervisningstid på minst 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

Gymnasiesärskolans program

Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program.

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program.

De individuella programmen består av följande ämnesområden från och med 2013/14:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Praktik får ingå i ett individuellt program om det är till nytta för eleven. Det finns kravnivåer för grundläggande kunskaper och för fördjupande kunskaper. Kravnivåerna ger läraren möjlighet att möta varje elevs behov av utmaningar i lärandet och att följa upp elevens kunskapsutveckling. Betyg sätts inte på ämnesområden i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolans individuella program bedrivs på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, enhet Bastionen. För mer information om det individuella programmet vänligen kontakta rektor eller programutvecklare.

Gymnasiesärskolans nationella program

De nationella programmen är:

 • programmet för administration, handel och varuhantering
 • programmet för estetiska verksamheter
 • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • programmet för fordonsvård och godshantering
 • programmet för hantverk och produktion
 • programmet för hotell, restaurang och bageri
 • programmet för hälsa, vård och omsorg
 • programmet för samhälle, natur och språk
 • programmet för skog mark och djur

För varje nationellt program finns programmål som beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen samt mål för gymnasiesärskolearbetet. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2500 poäng. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor. På de nationella programmen ska betyg sättas på varje avslutad kurs och efter gymnasiesärskolearbetet.

Elever från Trelleborgs kommun erbjuds utbildning i gymnasiesärskolans nationella program arrangerade av andra utbildningsanordnare.

Gymnasiesärskolebevis

Efter gymnasiesärskoleutbildning ska eleven få ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset ska beskriva vilka kunskaper och erfarenheter eleven har men sig från gymnasiesärskolan. Det ska innehålla information om

 • vilket program eleven har gått
 • vilka ämnesområden eller kurser eleven har läst
 • kursernas omfattning i poäng och ämnesområdenas omfattning
 • betyg
 • inriktning på elevens arbetsplatsförlagda lärande
 • information om elevens gymnasiesärskolearbete

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Elever från grundsärskolan kan, om de önskar, erbjudas yrkesintroduktion och individuellt alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp kan också erbjudas språkintroduktion.

För mer information om yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion vänligen besök introduktionsprogrammens hemsida eller kontakta rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?