Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningen att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Eleverna har en garanterad undervisningstid på minst 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt särskoleprogram.

De individuella programmen består av följande ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Gymnasiesärskolans individuella program bedrivs på Söderslättsgymnasiet. För mer information om det individuella programmet vänligen kontakta rektor.

Gymnasiesärskolebevis

Efter gymnasiesärskoleutbildning ska eleven få ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset ska beskriva vilka kunskaper och erfarenheter eleven har men sig från gymnasiesärskolan. Det ska innehålla information om

 • vilket program eleven har gått
 • vilka ämnesområden eller kurser eleven har läst
 • kursernas omfattning i poäng och ämnesområdenas omfattning
 • betyg
 • inriktning på elevens arbetsplatsförlagda lärande
 • information om elevens gymnasiesärskolearbete

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Elever från grundsärskolan kan, om de önskar, erbjudas yrkesintroduktion och individuellt alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp kan också erbjudas språkintroduktion.

För mer information om yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion vänligen besök introduktionsprogrammens hemsida eller kontakta rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?