TeachMeet Trelleborg

Mötesplatsen som ger inspiration för att skapa kollegialt lärande! Här möts kolleger från förskola till vuxenutbildning för att utveckla ett hållbart förhållningssätt för att rusta barn, elever och studerande med en positiv framtidstro. Vi ger varandra energi och inspiration och får även input från inbjudna gäster.

VARFÖR - för att driva processer och leda lärandet så att våra barn, elever och studerande får med sig de kompetenser och förmågor som krävs i en föränderlig värld. Genom bred vägledning och ett språkutvecklande arbetssätt, med stöd av digitalisering, kopplas arbetet inom och över verksamhetsgränserna till nära samverkan med vår omvärld.

VAD - engagera, inspirera och ge varandra kunskap genom att presentera och sprida goda lärandeexempel från våra skolformer under Sju minuter eller i Speakers corner.

HUR – genom inspirerande filmer, bilder, bildspel, powerpoints med mera från våra verksamheter för att skapa och utveckla det kollegiala lärandet. Gärna i samspel med våra barn, elever och studerande!

NÄR - Onsdagen den 18 april, kl. 14.oo-16.00.

VAR - Söderslättsgymnasiet, St Nicolai, Aulan.

Anmälan till den 18 april.

Val av fika

Hjälpte informationen på den här sidan dig?