Genomförande

Genomförandet av "Raka vägen – från skola till arbete" sker i nära samarbete med arbetsgivare från näringsliv och offentlig sektor.

Aktiviteter fokuserar på:

  • Att arbeta fram konkreta metoder och strukturer som, som ska stärka samverkan och underlätta övergång mellan utbildning och arbetsliv.
  • Att yrkesutbildningars nuvarande APL (arbetsplatslärande) kvalitetssäkras och växlas upp med nya metoder och strukturer som leder till anställning.
  • Att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet så att unga killar och tjejer i större utsträckning väljer yrkesprogram där det finns arbete efter avslutad utbildning.
  • Att möta några yrkesbranschers behov av personal med rätt kompetens genom att inleda matchning direkt från några av Söderslättsgymnasiets yrkesprogram. Att utveckla metoder och strukturer i nära samarbete med branschorganisationer för att göra ungdomar på gymnasieskolan, inte bara yrkesförberedda utan också anställningsbara!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?