Genomförande

Att skapa ett förändrat och utökat vägledningsarbete är en ständig pågående process över tid. Deltagande förskolor och grundskolor samt gymnasieprogram får, utifrån behov, tillgång till olika aktiviteter och insatser för att främja en likvärdig, normkritisk studie- och yrkesvägledning för barn och elever på den egna för-/grundskolan/gymnasieprogrammet.

Avsikten är att genomförda insatser och aktiviteter ska:

  • Stärka barn- och ungdomars förmåga att göra väl underbyggda val.
  • Systematisera studie- och yrkesvägledningen från förskolan och uppåt i årskurserna.
  • Utöka skolornas kontakt med den offentliga och idéburna sektorn samt näringslivet.
  • Vidga barn- och ungdomars perspektiv inom fokusområdet skola och arbetsliv.
  • Minska avhopp från gymnasieskolan på längre sikt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?