Din Framtid

Din Framtid är en extra satsning, finansierad av Kockska stiftelserna, för att barn- och elever på för- och grundskolan ska kunna göra väl underbyggda framtidsval som bygger på insikt, utsikt och framsikt.

Genom Din Framtid ska barn och ungdomar inom bildningsförvaltningen i Trelleborg få tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning så att deras framtidsval inte ska begränsas av kön, avhopp från skolan eller av social och kulturell bakgrund.

Implementeringsprocessen inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun sker parallellt med genomförandet av olika fortbildningsinsatser och vägledningsaktiviteter. Arbetet pågår för fullt. Din Framtid fortgår under hela 2017 då även några program på Söderslättsgymnasiet tillkommer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?