Pågående arbete

Samverkan med omgivande samhälle är inget nytt, det har pågått under många år, men ska nu intensifieras för att öka barn, elever och studerandes valkompetens och insikt om arbetslivet.

Det nya är att bildningsförvaltningen som huvudman tar ett helhetsgrepp för alla skolformer. Avsikten är att systematisera skolornas vägledningsarbete för att säkerställa hög kvalitet samt tillgängliggöra likvärdig, normkritisk studie- och yrkesvägledning.

Ambitionen är att vända på invanda normer och könsstereotypa föreställningar, som vi alla är bärare och medskapare av, och arbeta ur ett normkritiskt perspektiv som utgår från den enskildes kunskap, kompetens och drivkraft.

Genom att arbeta utifrån tre parametrar, insikt – utsikt – framsikt, får barn, elever och studerande valkompetens för att de ska kunna göra väl underbyggda framtidsval.

Som stöd för detta pågår ett brett övergripande arbete på flera olika plan. Dels håller vi på att ta fram och kvalitetssäkra kommunala riktlinjer för likvärdig studie- och yrkesvägledning i samverkan mellan skola och arbetsliv/omvärld, som ska vara till stöd för varje skolforms konkreta arbete samt klargöra uppdrag och förväntade insatser, dels samarbetar vi med arbetslivet på olika sätt i externa satsningar.

Extra satsningar

Just nu pågår två externt finansierade satsningar, som avser att bredda och utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv/omgivande samhälle men också fördjupa hela skolans ansvar vad gäller det interna arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Din Framtid är en satsning finansierad av Kockska stiftelserna för barn och unga inom förskola och grundskola. Raka vägen delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och avser insatser för att öka intresset för gymnasieskolans yrkesprogram.

För mer information om Din Framtid och Raka vägen se respektive flik.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?