Bakgrund

Skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja barn, elever och studerande i deras utveckling så att de kan göra väl underbyggda val. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process som är av stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas framöver.

Barn och ungdomar som inte klarat av gymnasieutbildningen riskerar att få ett livslångt utanförskap på arbetsmarknaden. Forskning visar att det finns tydliga samband mellan avhopp från gymnasieskolan och framtida möjligheter till ett aktivt arbetsliv. Ett sätt att motverka denna risk för utanförskap är, att i redan i tidig skolålder införa studie- och yrkesvägledning kopplat till arbetsmarknaden (näringslivet samt den offentliga och idéburna sektorn).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?