Skola Arbetsliv Trelleborg

9 000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin egen förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Ett prioriterat område för att nå visionen är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv/samhälle. Vårt mål är att alla barn, elever och studerande inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun ska få likvärdig, normkritisk studie- och yrkesvägledning för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Vägledning är hela skolans ansvar

Bildningsförvaltningens ambition är att alla barn, elever och studerande, under sin skoltid, får med sig kunskap och kompetens för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. En förutsättning för detta är att verksamheten i för-, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen på olika sätt bidrar till att de utvecklar förståelse för sig själva och sin omvärld.

Genom att arbeta ur ett verksamhetsövergripande helhetsperspektiv från förskolan och uppåt är målet att alla barn, elever och studerande ska få tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning, oavsett vilken skola de går på inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. De ska möta olika förebilder i avsikt att motverka könsstereotypa, sociala och kulturella reproduktioner och livsval.

Det är av största vikt att studie- och yrkesvägledningsarbetet integreras i hela skolan och blir allas gemensamma ansvar, ett samarbete mellan lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och annan personal i samtliga skolformer där såväl den breda som snäva studie- och yrkesvägledningen enligt skolans styrdokument ska förekomma.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?