Skolskjuts vid val av annan skola

Enligt skollagen ska hemkommunen anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Enligt aktuell rättspraxis innebär detta att kommunen ska anordna skolskjuts för dessa elever om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Elever som har valt en annan skola och som önskar skolskjuts uppmanas skicka en ansökan till bildningsförvaltningen. Ansökan om skolskjuts görs på särskild blankett som finns under självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?