Skolskjuts

Skolskjutstransporter sker med kommunens egna skolbussar, Skånetrafikens linjetrafik (busskort) och i särskilda fall med upphandlade taxitransporter. Handläggningstid av skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

Nu är vår e-tjänst för skolskjuts igång. E-tjänsten finns under Självbetjäning Skolskjuts. Ansök gärna om skolskjuts via denna e-tjänst med din e-legitimation.
Under sommaren har vi längre handläggningstider än vanligt på grund av mindre bemanning, men alla kommer att få beslut innan skolstart den 22 augusti 2018.

För frågor och hjälp med skolskjuts vänder du dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst. Kontakta kundtjänst på 0410-733000, eller via besök på rådhuset, Algatan 13.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts finns under Självbetjäning Skolskjuts. Viktigt att tänka på är att ansökan inte anses komplett om inte alla uppgifter är ifyllda och kommer därför inte att kunna handläggas. Detsamma gäller vid frågan om hur ofta skolskjuts behöver utnyttjas. Ni behöver ange hur ofta skolskjuts behövs, vilka dagar det gäller, om det gäller morgon/eftermiddag samt om det är tur/retur.

Du som inte har ett tillsvidarebeslut om skolskjuts för ditt barn sedan tidigare måste nu ansöka om skolskjuts inför höstterminen 2018. Vi ber dig att ansöka om skolskjuts i god tid då handläggningstiden för skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?