Skolskjuts

Skolskjutstransporter sker med kommunens egna skolbussar, Skånetrafikens linjetrafik (busskort) och i särskilda fall med upphandlade taxitransporter. Handläggningstid av skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

För frågor och hjälp med skolskjuts vänder du dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst. Kontakta kundtjänst på 0410-733000, eller via besök på rådhuset, Algatan 13.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts finns under Självbetjäning Skolskjuts. Viktigt att tänka på är att ansökan inte anses komplett om inte alla uppgifter är ifyllda och kommer därför inte att kunna handläggas. Detsamma gäller vid frågan om hur ofta skolskjuts behöver utnyttjas. Ni behöver ange hur ofta skolskjuts behövs, vilka dagar det gäller, om det gäller morgon/eftermiddag samt om det är tur/retur.

Vårdnadshavare till elever som går på den skola som kommunen anvisat och som uppfyller kraven för att vara berättigad till skolskjuts, behöver inte ansöka om skolskjuts mellan skolan och folkbokföringsadressen om vägen till skolan trafikeras av skolbuss eller linjetrafik. Mer om skolskjutskraven hittar du på sidan "Rätt till skolskjuts".

Vårdnadshavare till elever som går på anvisad skola där sträckan inte trafikeras av skolbuss eller linjetrafik behöver inte heller ansöka om skolskjuts men ombeds kontakta kundtjänst för att anmäla behov av transport.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?