Resebidrag och busskort

Du som är folkbokförd i Trelleborgs kommun och går gymnasial utbildning, på kommunal eller fristående gymnasieskola, kan ha rätt till resebidrag.

Busskort beviljas:

  • om du har minst 6 kilometer enkel resa mellan folkbokföringsadressen och Norregatan 47 (utgångspunkt mitt emellan S:t Nicolai och Bastionen enligt beslut av bildningsnämnden). Mäts med hjälp av Gula Sidorna/Eniro/Vägbeskrivning/kortast väg
  • om du har rätt till studiehjälp enligt studiehjälpsförordningen
  • om du inte uppbär inackorderingstillägg

Ansökan om resebidrag och busskort görs på särskild blankett som finns under självbetjäning.

Utlämning av busskort

Elev på Söderslättsgymnasiet:
Årskurs 1: busskort kvitteras ut på administrationen under första skolveckan, ta med ifylld ansökningsblankett

Årskurs 2 och 3: busskort delas ut av mentorn under första skolveckan.

Skola utanför Trelleborgs kommun: busskort kvitteras ut på Söderslättsgymnasiet hos administrationen tidigast torsdagen den 8 augusti mellan klockan 08.00-12.00 och 13.00-15.30.

Medtag ifylld ansökan. Om du börjar årskurs 1 ta även med antagningsbesked.

Är du folkbokförd i annan kommun söker du om resebidrag i din hemkommun.

Du är skyldig att återlämna ditt busskort om du avbryter studierna eller flyttar från Trelleborgs kommun.

Förlorat/skadat/stulet kort anmäls omgående, nytt kort erhålls mot en avgift på 300 kronor.

Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall. En förutsättning är till exempel att allmänna kommunikationer inte finns eller inte går att utnyttja.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?