Inneboende och inackordering

Inackorderingsbidrag från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Ansökan om inackorderingsbidrag görs via e-tjänst som finns under självbetjäning.

För att ha rätt till inackorderingsbidrag ska du vara mottagen till gymnasieutbildning i första hand. Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning är du alltid mottagen i första hand.

Om du går på en fristående skola på annan ort ansöker du om inackorderingsbidrag från Centrala Studiestödsnämnden som finns under självbetjäning.

Du får bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Motsvarande gäller om du är elev i gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning inom Komvux. (Skollagen 5 kap 33 §.)

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • är folkbokförd i Trelleborgs kommun
  • går en gymnasialutbildning på en kommunal skola
  • är mottagen i första handhar minst 50 kilometer (enkel resa) eller minst tre timmars restid (tur och retur) mellan din folkbokföringsadress och skola
  • inte har blivit beviljat resebidrag
  • om dina föräldrar flyttar eller bosätter sig utomlands och minst en av dem är svensk medborgare.

Följande belopp gäller (1/30 av prisbasbeloppet):

minst 50 kilometer (enkel resa) 1 477 kronor/månad och utöver det tillägget om avståndet till studieorten är längre än:

a) 200 – 499 kilometer 500 kronor extra

b) 500 - 1 000 kronor extra

För att ersättning ska betalas ut för hela läsåret krävs att ansökan är oss tillhanda senast 30 november det läsår som ansökan avser.

Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Utbetalning sker till vårdnadshavare om du är omyndig, i annat fall till dig själv.

Du får ingen ersättning för resor mellan inackorderingsbostaden och skolan.

Ansökan om inackorderingsbidrag görs via e-tjänst som finns under Självbetjäning. Bifoga kopia på hyresavtalet och om du söker inför årskurs ett ska även en kopia på antagningsbeskedet bifogas.

Kom ihåg att anmäla till hemkommunen ändringar som påverkar bidraget, till exempel om du avbryter utbildningen eller ändrar folkbokföringsadress. Anmälan görs till administratör via 0410-733614 eller

Felaktigt utbetalt bidrag ska återbetalas till kommunen.

Om ansökan helt eller delvis har avslagits meddelas du per brev.

Beslut om inackorderingsbidrag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Hur du gör för att överklaga ett beslut kommer att framgå av särskild hänvisning när du får ditt beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?