Modersmålsundervisning på gymnasiet

Om eleven är godkänd i ämnet modersmål i grundskolan kan eleven fortsätta att läsa följande kurser på gymnasiet.

Kurser:

 • Modersmål 1 - 100 poäng
 • Modersmål 2 – 100 poäng
 • Aktiv tvåspråkighet - 100 poäng
 • Modersmål som modernt språk steg 3 (i årskurs 3) - 100 poäng
 • Modersmål som modernt språk steg 4 (i årskurs 3) - 100 poäng

Tiden för kurserna i modersmålsundervisningstid 1, 2 och aktiv tvåspråkighet är 80 minuter per vecka för varje kurs.

Läsåret 2015/2016 läste 134 elever modersmål på gymnasiet och i följande språk: albanska, arabiska, bosniska, danska, engelska, franska, kurdiska, kroatiska, makedonska, persiska/dari, polska, serbiska, och thailändska.

Modersmål som modernt språk

Eleven ges möjlighet att läsa följande kurser:

 • Modersmål som modernt språk steg 3 ger 100 studiepoäng och 0,5 meritpoäng
 • Modersmål som modernt språk steg 4 ger 100 studiepoäng och 1 meritpoäng

Behörighetskrav:
Eleven ska gå årskurs 3 och ha minst betyg E i följande kurser:

 • Modersmål 1
 • Modersmål 2

Eleven har möjligheter att få betyg i både modersmål som modernt språk steg 3 och steg 4 genom att:

 • göra prövning i Modersmål som modernt språk steg 3
 • läsa Modersmål som modernt språk steg 3 och steg 4 om eleven klarar prövningen i modersmål som modernt språk steg 3/ 60 min/vecka /

Aktuella språk läsåret 2015/2016: arabiska, albanska, bosniska, danska, kurdiska, makedonska, persiska, polska, serbiska och thailändska. 47 elever läste kursen läsår 2015/2016.

Blanketter

Blanketter för ansökan, anmälan och anhållan finns under självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?