Stråkinstrument

De stråkinstrument du kan spela på Kulturskolan är violin, viola, cello och kontrabas. Gemensamt för alla är att man stryker med en stråke över strängarna för att få ljud i instrumentet.

Alla stråkinstrument finns i barnstorlekar som går att hyra från Kulturskolan

Violin

Violinen eller fiolen har fyra strängar och tillhör familjen stråkinstrument. Tonen bildas när man drar över strängarna eller knäpper på dem med fingrarna.
I 1600-talets Italien byggdes och utvecklades fiolen till det fulländade instrument det är idag. Fiolen förekommer i de flesta musikstilar och det finns faktiskt el-fioler också!

Viola

Violan eller altfiolen är fiolens storebror. Den är större i kroppen och har en mörkare ton.

Cello

Cello är en förkortning av det italienska ordet violoncell och är ett av de större stråkinstrumenten. Man sitter och spelar med cellon framför sig vilket gör att man får en nära kontakt med instrumentet. Cellon har ett stort register och är betydligt mörkare i klangen än fiolen.

Kontrabas

Kontrabas eller basfiol är det största av stråkinstrumenten och har det djupaste tonläget. Man spelar antingen genom att knäppa på strängarna eller dra med en stråke över strängarna. Instrumentet mäter ungefär två meter från snäckan till stackeln och vilar mot golvet medan den spelande står eller sitter bakom.

Kontrabasen förekommer i de flesta musikstilar och kallas ibland för ståbas i jazz- och rockkretsar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?