Anmälan till Kulturskolan

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4 års ålder och som är skrivna i Trelleborgs kommun. Undervisning finns i musikinstrument, sång, bild & form, film, animation, dans och teater.

Du kan anmäla dig och stå i kö till hur många ämnen du vill.

Placering i kö

Tyvärr kan inte alla som anmäler sig få plats direkt därför har vi en kö. Det datum då din anmälan kommer till Kulturskolan gäller som ködatum. Vi tar in elever till lediga platser i turordning.

Aktivering i kön

Om du står i kö måste du aktivera dig före varje vårtermins utgång för att ha kvar din plats i kön. Detta kan du göra per telefon eller e-post

Inflyttning från annan kommun

Om du flyttar till Trelleborgs kommun och har gått i kommunal Musik-/Kulturskola där du bodde tidigare har du förtur till undervisning. Intyg från den tidigare skolan ska skickas in tillsammans med anmälan.

Anmälan till Kulturskolan görs under Självbetjäning

Självbetjäning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!