Vanliga frågor och svar vid lån av personlig elevdator

På denna sida finner du svar på vanliga frågor kring personliga elevdatorer.

Utrustningen blev stulen i skolan, vem ersätter?
Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat utrustningen enligt avtalet står skolan för kostnaden. Det är viktigt att eleven alltid håller utrustningen under uppsikt eller inlåst.

Vad händer om utrustningen går i sönder efter garantitiden?
Om utrustningen går i sönder efter att garantitiden löpt ut, och det inte beror på fysisk åverkan, står skolan för inköp/reparation av ny ersättningsutrustning.

På väg till skolan ramlade jag med min cykel och min dator gick i sönder, vad gäller?
Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på vårdslöshet, så står skolan för kostnaden. Har du förvarat datorn i sitt skyddsfordral och sedan haft den i tex. en ryggsäck så bedöms detta uppfylla kraven för normal aktsamhet.

Jag spillde dricka över utrustningen, vem ersätter?
Teknisk utrustning som blir förstörd på grund av vätska bedöms i de flesta fall vara på grund av oaktsamhet och kan innebära att eleven blir ersättningsskyldig. Undvik således alltid att ha vätska i närheten av din utrustning.

Jag glömde utrustningen och den är nu borta. Vad gäller?
Om du glömmer din utrustning på en allmän plats såsom på bussen eller ett studietorg i skolan kommer detta med största sannolikhet bedömas som vårdslöshet, vilket innebär att du som elev kan bli ersättningsskyldig för utrustningen.

Hur ska jag agera vid ett rån?
Om du utsätts för rån ska du alltid lämna ifrån dig utrustningen direkt, utan undantag. Elev/vårdnadshavaren gör en polisanmälan samt fyller i en skadeanmälan som lämnas till skolan. Därefter kallar rektor till möte där man diskuterar eventuella stödinsatser för eleven.

Om min laddare har kommit bort, vad gör jag?
Du förväntas alltid ha datorn/läsplattan laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder laddaren får du som elev bekosta anskaffningen av en ny laddare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?