Personliga elevdatorer

Användningen av den personliga elevdatorn/läsplattan i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att bidra till nya arbetssätt i elevens lärande samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning.

Eleverna får även använda datorn/läsplattan utanför skolans lokaler och på deras fritid. Dator/läsplatta inklusive tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och är att betrakta som ett läromedel samt ett viktigt redskap för studierna.

Förutom satsningen på personliga elevdatorer/läsplattor har även stora satsningar gjorts kring den bakomliggande infrastrukturen och anpassning av lokalerna. Trådlösa nätverk, projektorer och/eller interaktiva skrivtavlor är idag självklarhet i de de flesta lärosalar.

Kompetensutveckling

Stora satsningar har gjorts inom skolorna i Trelleborgs kommun på utbildning och kompetensutveckling för både pedagoger och skolledare. Samtliga pedagoger får fortlöpande kompetensutveckling kring hur man kan använda digital teknik i undervisningen.

IT-support på Söderslättsgymnasiet (PDF-dokument, 111 kB)
Felanmälan/IT-support för elever på Söderslättsgymnasiet (PDF-dokument, 660 kB)

Information, frågor och synpunkter

Har du som vårdnadshavare eller elev frågor alternativt synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till mentor eller rektor på skolan. Du kan även läsa under Frågor och svar.

Dokument

Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator/läsplatta samt avtal för lån av personlig elevdator/läsplatta finns under Självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?