Personliga elevdatorer

Från årskurs fyra har varje elev i Trelleborg kommuns skolor tillgång till en personlig dator för att skolan ska kunna uppfylla målen som finns i läroplanerna.

Eleverna får även använda datorn utanför skolans lokaler och på deras fritid. Dator inklusive tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och är att betrakta som ett läromedel samt ett viktigt redskap för studierna.

Förutom satsningen på personliga elevdatorer har även stora satsningar gjorts kring den bakomliggande infrastrukturen och anpassning av lokalerna. Trådlösa nätverk och projektorer är idag en självklarhet i skolans lärmiljöer.

Kompetensutveckling

Stora satsningar har gjorts inom skolorna i Trelleborgs kommun på utbildning och kompetensutveckling för personalen. Skolans personal får fortlöpande kompetensutveckling kring hur man kan använda digital teknik i undervisningen.

IT-support och felanmälan

På varje skola finns det rutiner för IT-support och felanmälan. Om utrustning är i sådant skick att den behöver reparation ska en skadeanmälan alltid fyllas i. Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator samt avtal för lån av personlig elevdator finns under Självbetjäning.

Information, frågor och synpunkter

Har du som vårdnadshavare eller elev frågor alternativt synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till mentor eller rektor på skolan. Du kan även läsa under Frågor och svar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!