Personliga elevdatorer

Användningen av den personliga elevdatorn/läsplattan i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att bidra till nya arbetssätt i elevens lärande samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning.

Eleverna får även använda datorn/läsplattan utanför skolans lokaler och på deras fritid. Dator/läsplatta inklusive tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och är att betrakta som ett läromedel samt ett viktigt redskap för studierna.

Förutom satsningen på personliga elevdatorer/läsplattor har även stora satsningar gjorts kring den bakomliggande infrastrukturen och anpassning av lokalerna. Trådlösa nätverk, projektorer och/eller interaktiva skrivtavlor är idag självklarhet i de de flesta lärosalar.

Kompetensutveckling

Stora satsningar har gjorts inom skolorna i Trelleborgs kommun på utbildning och kompetensutveckling för både pedagoger och skolledare. Samtliga pedagoger får fortlöpande kompetensutveckling kring hur man kan använda digital teknik i undervisningen.

Grundskola

Med start hösten 2015 kommer elever i grundskolan att börja erbjudas personliga datorer i enlighet med bildningsnämndens beslut 2014. Hösten 2015 kommer eleverna i årskurs 7 och 8 på kommunens grundskolor att erbjudas personliga elevdatorer. Med denna satsning kommer eleverna att mötas av likvärdiga digitala förutsättningar oberoende av vilken kommunal grundskola eleven går på.

Gymnasiet

Samtliga elever som börjar på något en Söderslättsgymnasiets nationella program erbjuds idag möjligheten att låna en elevdator under sin studietid.

IT-support på Söderslättsgymnasiet (PDF-dokument, 111 kB)
Felanmälan/IT-support för elever på Söderslättsgymnasiet (PDF-dokument, 660 kB)

Information, frågor och synpunkter

Har du som vårdnadshavare eller elev frågor alternativt synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till mentor eller rektor på skolan. Du kan även läsa under Frågor och svar.

Dokument

Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator/läsplatta samt avtal för lån av personlig elevdator/läsplatta finns under Självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?