Pedagogisk IKT- strategi

Bildningsnämnden beslutade den 21 juni 2017 att anta en ny IKT- strategi för bildningsförvaltningen. IKT- strategin handlar om skolutveckling för att utveckla och modernisera lärandet och den kommer att implementeras i samtliga kommunala förskolor och skolor i Trelleborg.

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, är en stor, viktig och integrerad del av barn och ungdomars vardag. Det digitala informationsflödet är stort och ständigt accelererande och har under senare år blivit alltmer lättillgängligt. Dagens barn och ungdomar har under hela sitt liv levt i det digitala samhället, där digitala verktyg för att skapa nätverk, kommunicera, producera och hämta information är en naturlig del av vardagen. De elever som klivit in i skolan 2017 kommer att vara yrkesverksamma på 2070-talet.

Mer information finns i Bildningsförvaltningens IKT- strategi 2017-2020.

Bildningsförvaltningens IKT- strategi 2017-2020 (PDF-dokument, 670 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?