IT och digitala verktyg

I Trelleborgs kommun ska barn och elever erbjudas en samtida och framtida förskola/skola. Alla barn och elever ska, oavsett förskola/skola, ha likvärdiga förutsättningar att arbeta digitalt utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på.

Den digitala kompetensen är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. I skolan ska eleven lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

IT- och digitala verktyg är också ett viktigt redskap för verksamheternas kommunikation med vårdnadshavare och elever.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?