Val och antagning

Här kan du hitta aktuell information om gymnasievalet och antagningen till gymnasieskolan.

Antagningsenheten i Trelleborg samordnar all gymnasieantagning för Trelleborg, Vellinge, Skurup, Svedala, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner samt till Sveriges Ridgymnasium i Svedala, Bollerups naturbruksgymnasium i Tomelilla, Praktiska Gymnasiet Ystad och Fria Läroverken i Ystad (fristående).

Ansökningsförfarande

Alla ansökningar till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan gör du på webben via en särskild länk som finns under Självbetjäning. Även om du söker till en friskola eller ett gymnasium i en annan kommun ska du göra din ansökan på detta sätt. Är du folkbokförd i någon av Skånes eller västra Blekinges kommuner gäller fritt sök, det vill säga att du blir mottagen i första hand till alla nationella program och inriktningar inom samverkansområdet. Mer information angående fritt sök finner du på länken Om ansökan.

I början av januari får du inloggning och lösenord till ansökningswebben. I brevet beskrivs hur du fyller i din ansökan.

Ansökningswebb

Webbsidan är öppen från den 15 januari fram till och med sista ansökningsdagen, den 15 februari. Från den 25 april och fram till den 15 maj har du möjlighet att göra omval. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din skola om du önskar göra omval. Under våren och sommaren kan du följa din ansökan på webben. På webben kan du se ditt preliminära antagningsresultat, ditt antagningsresultat vid slutantagningen och även följa eventuell reservplats.

I början på juli kommer det ett antagningsbesked hemskickat till dig.

Datorlös? Då kan du fylla i din ansökan på skolan eller biblioteket.

Din webbansökan

Ansökan till gymnasiet görs via webben mellan den 15 januari och 15 februari. Under andra veckan i januari kommer du att få inloggningsuppgifter och instruktioner för ansökan. Om du inte har dator hemma kan du få hjälp av din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Underskriven kvittens

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du förutom att fylla i och rangordna dina val också lämna en underskriven kvittens (papperskopia). Ansökan bör du göra tillsammans med din studie- och yrkesvägledare som ser till att du fått med allt och som också kan hjälpa dig med ansökningskoder. Sedan kvitterar du ditt val och lämnar den underskrivna kvittensen (papperskopian) till din studie- och yrkesvägledare så fort som möjligt.

Behörighet

Du får söka till gymnasiet till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Du får inte tidigare ha genomgått ett nationellt program eller motsvarande i gymnasieskolan. För att bli antagen på ett gymnasieprogram måste du vara behörig. Nedan finner du behörighetskraven för olika programformer.

Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst nio ämnen till.

För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion, och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

Till naturvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen.

Undantag för behörighet i engelska

Om du saknar betyg i engelska, men uppfyller övriga behörighetskrav, kan du ändå anses behörig om du på grund av personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid. Du ska också bedömas ha förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.

Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program kan du söka till ett Introduktionsprogram. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Sök mer information angående gymnasievalet på skanegy.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?