Studietorg

På Söderslättsgymnasiet kan du alltid få hjälp med dina läxor, projekt och arbetsuppgifter. Studietorgslärarna är behöriga, engagerade och tillgängliga lärare.

Studietorgslärarna sätter inga betyg och arbetar utifrån just dina behov och önskemål. De finns till både för dig som behöver stöd för att bli godkänd på en kurs och för dig som strävar efter högre betyg eller större utmaningar.

Du kan få hjälp i framför allt matematik, svenska och engelska, men du kan också få hjälp och handledning i de flesta ämnen. När man inte har lektion kan man söka upp oss för att få hjälp med enstaka uppgifter, eller boka in löpande tider för längre perioder – det beror på vilket man tycker passar bäst.

Söderslättsgymnasiets studietorg är öppna för alla elever på skolan. Den hjälp och det stöd du får är gratis och studietorgslärarna är här, hela dagen, alla dagar på läsåret och på stora delar av loven. På S:t Nicolai finns vi i anslutning till mediateket och på Bastionen finns vi i salarna R114 och V73.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!