Resurscentrum

Undervisningen på Resurs riktar sig till de av Söderslättgymnasiets elever som har dokumenterade neuropsykiatriska funktionshinder eller andra större generella skolsvårigheter. Resurs är inget program utan en stödverksamhet som kompletterar undervisningen på skolans nationella program.

Resurseleven har tillgång till specialpedagoger, speciallärare, lärare och i vissa fall elevassistent (vilka i vår verksamhet benämns som elevhandledare).

Intresseanmälan till Resurs görs på särskild blankett som finns under självbetjäning.

Målsättning

Målsättningen för Resurs verksamhet är att alla resurselever ska nå sina egna och utbildningens mål på sitt eget individuella sätt och i sin egen takt i samverkan med skolans personal och klasskamrater. Vi vill att eleven ska utveckla självkännedom, självförtroende samt vilja att söka och ta till sig ny kunskap.

Som elev kan man antingen vara inskriven på ett nationellt program eller gå ett introduktionsprogram. Så långt det är möjligt och utifrån elevens önskemål sker största delen av undervisningen inom programmets ram. Elevhandledare finns att tillgå om eleven är i behov av stöd kring studiestruktur. Möjlighet finns att läsa vissa kurser i utbildningen i liten grupp i Resurs lokaler. Vi har undervisning i både behörighetsgivande kurser på grundskolenivå samt i nationella gymnasiekurser. Elev som saknar gymnasiebehörighet kan vid behov få hela utbildningen förlagd till Resurs lokaler.

Studieplan

En elev inskriven på ett nationellt program med stöd av resurscentrum, följer i den mån det är möjligt programmets studieplan. En elev som är inskriven på ett introduktionsprogram skapar en egen individuell studieplan där även praktik kan ingå. Varje elev har tillgång till studie- och yrkesvägledare samt kurator. Goda studieresultat beror i hög grad på hur elev, föräldrar och personal lyckas samverka.

Ambitionen är att varje elev ska få en bra grund i livet för att kunna fungera tillsammans med andra och för att få möjlighet att studera vidare.

Du hittar Resurs trivsamma lokaler i K204 på Söderslättsgymnasiet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?