Mediateken

Som studerande på Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två rymliga mediatek med två fackutbildade bibliotekarier.

Bibliotekarie i Mediateket.
Foto: Sten Ivarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bibliotekarie i Mediateket.

På Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två fackutbildade bibliotekarier och världsklassade Mediatek.

Våra bibliotekariers arbete har uppmärksammats av både DIK, Skolverket och DGE (Diplomerad Gymnasieekonom). I April 2017 mottog Söderslättsgymnasiet för första gången DIK's utmärkelse: Skolbibliotek i världsklass. 2018 fick vi det för andra gången, 2019 för tredje gången.

Mediateken erbjuder både individuellt stöd och undervisning i helgrupp. Alla skolans elever går en Mediateksintroduktion under sin första termin hos oss. Mediateken undervisar i bland annat studieteknik, informationssökning på webben, sök- och källkritik, CV-skrivande, Intervjuteknik, Referenshantering och akademiskt skrivande.

Våra elever kan själva boka in sig hos oss för enskilt stöd i alla de ämnen vi undervisar i.

I båda mediateken finns många sköna platser att studera och vila vid, och många eluttag att ansluta sin skoldator till. Mediateken är knutna till Trelleborgs bibliotek, vilket betyder att hela kommunens biblioteksresurser finns lättnåeligt för alla på Söderslättsgymnasiet och du använder samma lånekort här som på stadsbiblioteket.

I Mediateken på Söderslättsgymnasiet arbetar vi tillsammans med elever och annan skolpersonal för att göra mediateken så trivsamma som möjligt. Det finns en mediateksgrupp som träffas för att ta upp frågor kring trivsel, medieinköp, aktiviteter och annat som rör Mediateken. Alla är välkomna att delta i dessa möten.

Besök oss gärna på Facebook eller vår blogg för att se den aktuella terminens program på Mediateken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!