Mediateken

Som studerande på Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två rymliga mediatek med två fackutbildade bibliotekarier.

Bibliotekarie i Mediateket.
Foto: Sten Ivarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bibliotekarie i Mediateket.

För att begränsa smittspridningen av Coronaviruset är Söderslättsgymnasiet stängt och det är hemstudier som gäller.

För att vara väl förberedda om ni skulle behöva mer stöd vid studier hemifrån vill vi från Mediatekets sida påminna om några viktiga resurser.

1, Ni kan alltid kontakta oss via V-klass och boka handledningar. Kan vi inte genomföra dessa på plats går det bra att ringa och ställa frågor. Våra kontaktuppgifter finns på V-klass på våra respektive profiler samt nedan.

2, Via Google Drive kan vi se eventuella frågor och texter som ni använder er av, om det behövs kan ni dela dessa eller andra länkar samtidigt som vi besvarar eventuella frågor.

3, Via NE.se/Nationalencyklopedin hittar ni faktagranskad och säkerställd information. Endast nåbart via V-klass.

4, Via Trelleborgs kommuns bibliotek (https://bibliotek.trelleborg.se/web/arena ) kan ni söka efter böcker både i text- och ljudformat. Har ni inte möjlighet att besöka biblioteket kan ni ändå låna material digitalt där.

5, via Litteraturbanken (https://litteraturbanken.se/bibliotek?sort=popularitet ) kan ni även söka efter mer litteratur som t.ex klassiker.

6, Via studiestrategiportalen (endast nåbart via V-klass) kan ni hitta flera av våra föreläsningsunderlag för informationssökning, källkritik, källhänvisning etc.

7, Är ni osäkra så kontakta oss hellre en gång för mycket än för lite, vi är här för att hjälpa er.

8, kod till Mediatekens Classrom: w73o2nt

.......

Sten Ivarsson

0733-51 13 43

Gustav Fredlund

0733-51 13 20

.................................................
................................................
.................................................

På Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två fackutbildade bibliotekarier och världsklassade Mediatek.

Våra bibliotekariers arbete har uppmärksammats av både DIK, Skolverket och DGE (Diplomerad Gymnasieekonom). I April 2017 mottog Söderslättsgymnasiet för första gången DIK's utmärkelse: Skolbibliotek i världsklass. 2018 fick vi det för andra gången, 2019 för tredje gången.

Mediateken erbjuder både individuellt stöd och undervisning i helgrupp. Alla skolans elever går en Mediateksintroduktion under sin första termin hos oss. Mediateken undervisar i bland annat studieteknik, informationssökning på webben, sök- och källkritik, CV-skrivande, Intervjuteknik, Referenshantering och akademiskt skrivande.

Våra elever kan själva boka in sig hos oss för enskilt stöd i alla de ämnen vi undervisar i.

I båda mediateken finns många sköna platser att studera och vila vid, och många eluttag att ansluta sin skoldator till. Mediateken är knutna till Trelleborgs bibliotek, vilket betyder att hela kommunens biblioteksresurser finns lättnåeligt för alla på Söderslättsgymnasiet och du använder samma lånekort här som på stadsbiblioteket.

I Mediateken på Söderslättsgymnasiet arbetar vi tillsammans med elever och annan skolpersonal för att göra mediateken så trivsamma som möjligt. Det finns en mediateksgrupp som träffas för att ta upp frågor kring trivsel, medieinköp, aktiviteter och annat som rör Mediateken. Alla är välkomna att delta i dessa möten.

Besök oss gärna på Facebook eller vår blogg för att se den aktuella terminens program på Mediateken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!