Mediateken

Som studerande på Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två rymliga mediatek med två fackutbildade bibliotekarier.

Bibliotekarie i Mediateket.
Foto: Sten Ivarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bibliotekarie i Mediateket.

Vi brinner för ungdomar och deras rätt till information. Naturligtvis genom medier som passar individen!

I mediateken hjälper vi dig att finna rätt vägar till informationen som du söker, vi håller inspirerande aktiviteter och vi möter alla klasser ute i skolan för att undervisa i källkritik, internetanvändning och studieteknik.

I båda mediateken finns många sköna platser att studera och vila vid, och många eluttag att ansluta sin skoldator till. Mediateken är knutna till Trelleborgs bibliotek, vilket betyder att hela kommunens biblioteksresurser finns lättnåeligt för alla på Söderslättsgymnasiet!

I Mediateken på Söderslättsgymnasiet arbetar vi tillsammans med elever och annan skolpersonal för att göra mediateken så trivsamma som möjligt. Det finns en mediateksgrupp som träffas för att ta upp frågor kring trivsel, medieinköp, aktiviteter och annat som rör Mediateken. Alla är välkomna att delta i dessa möten!

Mediateken har talbokstillstånd och registrerar användarkonton till Legimus.

Nyheter på mediateken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?