Studiestöd

På Söderslättsgymnasiet finns olika typer av studiestöd. Vi erbjuder stöd till elever som önskar förbättra sina betyg, som har svårigheter att nå mål i ämnen och behöver särskilt stöd eller som har dokumenterade skolsvårigheter samt hjälp med informationssökning på våra två mediatek.

Specialundervisning

Skolan erbjuder specialundervisning i engelska, svenska och matematik. Hos våra välutbildade speciallärare arbetar du i din egen takt och utifrån dina behov och förmågor för att nå målen för kursen. Särskilt stöd erbjuds elever med svårigheter att nå målet i ämnet.

Mediatek

Som studerande på Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två mediatek med två fackutbildade bibliotekarier som hjälper dig med informationssökning och läsinspiration.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?