Studiestöd

På Söderslättsgymnasiet finns olika typer av studiestöd. Vi erbjuder stöd till elever som önskar förbättra sina betyg, som har svårigheter att nå mål i ämnen och behöver särskilt stöd eller som har dokumenterade skolsvårigheter samt hjälp med informationssökning på våra två mediatek.

Specialundervisning

Skolan erbjuder specialundervisning i engelska, svenska och matematik. Hos våra välutbildade speciallärare arbetar du i din egen takt och utifrån dina behov och förmågor för att nå målen för kursen. Särskilt stöd erbjuds elever med svårigheter att nå målet i ämnet.

Mediatek

Som studerande på Söderslättsgymnasiet har du tillgång till två mediatek med två fackutbildade bibliotekarier som hjälper dig med informationssökning och läsinspiration.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!