Läsfrämjande projekt

Nedan presenteras några exempel på läsfrämjande projekt.

I Strindbergs fotspår

Gymnasieelever samlades kring författartävling i samband med Världsbokdagen 2012. Eleverna läste den klassiska novellen Ett halvt ark papper av August Strindberg och fick skriva egna noveller med inspiration hämtad ur novellen.

Hon har tagit ett beslut, det är dags att finna lugnets dvala. Omärkbart ska hennes smärta kapslas in och skingras. Och allt hon kommer att lämna kvar, är ett halvt ark papper.

Så skriver en elev i en egen version av novellen Ett halvt ark papper.

Jag <3 Internet

Det läsfrämjande projektet Jag <3 Internet handlar om hur man umgås på internet, om netikett och om näthat. Projektet möjliggör för elever att utveckla god läsförståelse genom att lära sig använda olika lässtrategier och att delta i dialogisk undervisning. Lärare ägnar sig åt samundervisning för att forma undervisningen utifrån elevernas olika behov; ett samarbete mellan lärare med allmänpedagogisk kompetens och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Följande inslag i undervisningen har ett starkt vetenskapligt stöd:

  • Högläsning och tystläsning växelvis och reflekterande samtal
  • Reciprok undervisning
  • Litterära föreställningsvärldar och eget skapande

Böcker vi läst i projektet: Är det någon där? Av Christina Wahldén och Gilla hata horan av Johanna Nilsson.

Läsning ger oss vingar – Läsinspiratörer från förskola till gymnasium

Läsprojektet Läsning ger oss vingar skapades för att inspirera barn- och ungdomar till att läsa skönlitteratur och att göra läsning tillgänglig för alla. Det är ett ständigt pågående projekt som utvidgas allteftersom. Genom att läsa skönlitteratur kontinuerligt och att bearbeta innehållet genom reflekterande läsning och skrivning blir elever bättre i sin språkutveckling.

I samband med Världsbokdagen arrangeras olika aktiviteter runt om i världen för att främja läsning. Under våren 2014 skapade fem lärare en digital bok tillsammans med barn och ungdomar för att bidra till läsutveckling. Boken heter Läsning ger oss vingar - Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar.

Ur bokens inledning:

Mindre tid ägnas åt läsning i dag och mer tid åt datorer, mobiltelefoner, Ipad och TV. Vi frågar oss hur vi tillsammans kan skapa en balans; en tillvaro där det ges tid för både internet och läsning av böcker? Vi behöver prata om läsningens betydelse och dela med oss av våra läsupplevelser. Vi behöver göra läsningen till något värdefullt som vi delar och värnar om. En digital bok tycker vi är passande eftersom allt fler läser på datorn eller i läsplattan samt att det möjliggör för alla barn och ungdomar att få en egen bok. Vi vill bidra till läslust och skapa läsglädje, därför har vi skapat en bok som alla barn, ungdomar och vuxna kan läsa i och bli inspirerade av. Vår tanke med att representera alla skolstadier är att förmedla hur viktigt det är med en röd tråd, från förskola till gymnasieskola när det gäller läsutveckling. Vi blir aldrig färdiga läsare...

Ladda gärna ner boken.

Mångfaldsdagen den 10 november 2015

Alla elever och lärare på Söderslättsgymnasiet deltog i en schemabrytande dag i samband med Kristallnatten den 10 november. Fokus kretsade kring mångfald och läsfrämjande insatser. I arbetet fick eleverna möjlighet att på olika sätt tillägna sig olika typer av texter, bland annat genom inbjudna föreläsare, film, rap, sagor, livsberättelser, teater med mera. Mångfaldsdagens innehåll var varierande, presenterades på många olika sätt och eleverna fick möjlighet att utveckla lärandet genom olika arbetssätt.

Under två fortbildningsdagar, vårterminen 2015 och höstterminen 2015, fick lärare tillsammans ägna sig åt kollegialt lärande för att planera och organisera för elevernas möjligheter till lärande under mångfaldsdagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?