Läsutveckling

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande i skolan liksom för framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar (Skolverket).

Söderslättsgymnasiets arbetsprocess
Foto: Maria Glawe Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söderslättsgymnasiets arbetsprocess

Läsutveckling på Söderslättsgymnasiet

Gymnasieelever ställs inför uppgiften att läsa och förstå olika typer av litteratur inom de ämnesområden de studerar, vilket ställer krav på en god läsförmåga och läsförståelse. I samband med högre studier och i samhälls- och arbetslivet förväntas elever också läsa och förstå mer avancerad litteratur och terminologi. Att bli en god läsare är en komplicerad process som tar tid och kräver läsundervisning (Westlund 2009, Reichenberg 2008).

Söderslättsgymnasiets lärare med allmänpedagogisk och specialpedagogisk kompetens arbetar strukturerat i undervisningen för att stärka elevernas läsförmåga och läsförståelse. Målet är att alla elever ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och läsförståelse.

Söderslättsgymnasiets systematiska kvalitetsarbete främjar alla studenters läsutveckling och fokus inriktas på läsfrämjande insatser i undervisningen, vilket öppnar upp för motivation.

Westlund, B (2009) Att undervisa i läsförståelse. Natur & Kultur.
Reichenberg, M (2008) Vägar till läsförståelse. Natur & Kultur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?