Från skola till arbete

Som elev på något av våra yrkesprogram får du personlig matchning vid praktik, möjlighet till breddad kunskap som gör dig mer anställningsbar och ökar dina möjligheter till jobb efter avslutade gymnasiestudier. På några av våra yrkesprogram erbjuds du också möjligheten att åka utomlands.

Alexander murar grunden till en ny skolbyggnad
Foto: Lars Svensson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Alexander murar grunden till en ny skolbyggnad

Undervisningen på yrkesprogrammen utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt. Teori och praktik varvas naturligt och branschetik är en ytterst viktig byggsten i det dagliga lärandet.

Våra yrkesutbildningar ger dig bredare kunskap och erfarenhet (PDF-dokument, 108 kB)

Hantverksprogrammet, frisör
Barn- och fritidsprogrammet
Industritekniska programmet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet

På Söderslättsgymnasiet kan du läsa in grundläggande behörighet till högskolan på samtliga av våra yrkesprogram inom den ordinarie utbildningen på 2500 poäng.

Bildningsnämnden i Trelleborg har antagit ett effektmål som avser att fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier. Målbilden är vidare att andelen avhopp från gymnasiet men också omval/programbyte minskar till 0 procent.

Som ett led i detta arbete startar Söderslättsgymnasiet, från läsåret 2016 en extra satsning på yrkesprogrammen. Raka vägen – från skola till arbete delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Avsikten är att göra yrkesutbildningarna ännu mer attraktiva och matcha några yrkesbranschers behov och efterfrågan på rätt kompetens.

Dubbelt så mycket praktisk yrkeserfarenhet

På Söderslättsgymnasiet har samtliga yrkesprogram 15 veckors "praktik på riktigt"! Vilket innebär att alla som väljer att gå ett yrkesprogram får personlig matchning mot branschen samt att du får göra din praktik ute på företag/i organisationer. Via "Raka vägen" kommer det finnas möjlighet för dig att få dubbelt så mycket praktisk yrkeserfarenhet med dig i bagaget innan det är dags för examen.

Utlandserfarenhet

Söderslättsgymnasiet kan tillsammans med det lokala näringsliv, stiftelser och partnerskolor ge våra yrkeselever olika möjlighet att få både teoretisk och praktisk erfarenhet utomlands. Hösten 2015 fick exempelvis några byggelever chansen att åka till Zambia för att renovera och rusta upp byskolor via ett biståndsprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?