Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege

Att bedriva ett vård- och omsorgscollege handlar om att:

  • kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.
  • stärka betydelsen av den arbetsplatsförlagda utbildningen och i allt större omfattning koppla de teoretiska delarna till praktik - skolan ska allt mer och mer likna arbetslivet.
  • erbjuda utbildningar till ungdomar, vuxna som söker ny karriär samt till redan anställd personal som är i behov av kompetensutveckling.
  • skapa karriärmöjligheter genom att bygga broar mellan utbildningar på gymnasial nivå och eftergymnasial nivå.
  • genom samverkan få en nationell certifiering - en kvalitetsgaranti till studerande, en garanti som i sin tur ger en ökad status och därmed större efterfrågan på utbildningar inom vård och omsorg.

● skapa en god rekryteringsbas för framtidens personalbehov till verksamheter inom vård och omsorg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?